Bestuur

Het dagelijks bestuur van sWing bestaat momenteel uit:

  • Tine Barhorst, voorzitter
  • Ellen Dales, secretaris
  • Cor Floris, penningmeester

Er zijn vaste commissies voor het organiseren van concerten (concertcommissie), vaststellen van het repertoire (muziekcommissie), de kledingkeuze voor een optreden, lief- en leed, catering repetities, catering café chantant en voor het beheer van de website. De samenstelling van eventuele overige commissies gebeurt ad hoc. In een organogram staan de commissies in een schema, met de verdeling zoals overeengekomen op de laatste ledenvergadering van 23 oktober 2019.