Bestuur

Het dagelijks bestuur van sWing bestaat momenteel uit:

  • Jan Willem Steinman, voorzitter
  • Ellen Dales, secretaris
  • Cor Floris, penningmeester

Er zijn vaste commissies voor het organiseren van concerten (concertcommissie), vaststellen van het repertoire (muziekcommissie), de kledingkeuze voor een optreden, lief- en leed en voor het beheer van de website. De samenstelling van overige commissies gebeurt ad hoc.