Bestuur

Het dagelijks bestuur van sWing bestaat momenteel uit:

  • Tine Barhorst, voorzitter
  • Ellen Dales, secretaris
  • Ria Wellenberg, penningmeester
  • Cees Lammers, algemeen lid

Er zijn vaste commissies voor het organiseren van concerten (concertcommissie), vaststellen van het repertoire (muziekcommissie), de kledingkeuze voor een optreden, lief- en leed, catering repetities, catering café chantant en voor het beheer van de website. De samenstelling van eventuele overige commissies gebeurt ad hoc.